.ασεῖτ'

ἀ̱σεῖτο , ἀσάομαι
glut oneself
imperf ind pass 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic)
ἀσεῖτο , ἀσάομαι
glut oneself
pres opt pass 3rd sg (epic ionic)
ἀσεῖται , ἀσάομαι
glut oneself
pres ind pass 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic)
ἀ̱σεῖτο , ἀσάω
glut oneself
imperf ind mp 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic)
ἀσεῖτο , ἀσάω
glut oneself
pres opt mp 3rd sg (epic ionic)
ἀ̱σεῖτε , ἀσάω
glut oneself
imperf ind act 2nd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀσεῖτε , ἀσάω
glut oneself
pres imperat act 2nd pl (attic epic ionic)
ἀσεῖτε , ἀσάω
glut oneself
pres opt act 2nd pl (epic ionic)
ἀσεῖτε , ἀσάω
glut oneself
pres ind act 2nd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀσεῖται , ἀσάω
glut oneself
pres ind mp 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic)
ἐσεῖτο , εἰσίημι
sendinto
aor ind mid 3rd sg
ἐσεῖτο , εἰσίημι
sendinto
plup ind mp 3rd sg
ἐσεῖτε , εἰσίημι
sendinto
aor opt act 2nd pl
ἐσεῖτε , εἰσίημι
sendinto
aor opt act 2nd pl
ἐσεῖται , εἰσίημι
sendinto
perf ind mp 3rd sg
ἐσεῖτο , σέω
imperf ind mp 3rd sg (attic epic)
ἐσεῖτε , σέω
imperf ind act 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.